Majakka organisaationa

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry on vuonna 2000 yhdistysten perustama edunvalvonta- ja kehittämisorganisaatio, jonka perustehtävänä on ihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen edistämällä yhteistyötä, vahvistamalla järjestöjen toimintaedellytyksiä ja tukemalla järjestölähtöistä auttamistyötä.

Majakan varsinaisia jäseniä ovat Pohjois-Suomessa toimivat yhdistykset ja järjestöt.

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva yhdistyksen varsinainen kokous, johon varsinaiset jäsenyhdistykset valitsevat kukin yhden edustajan. Yhdistyksen säännöt säätelevät toimintaa. Lisäksi hallitus on laatinut taloussäännön ohjaamaan käytännön työskentelyä.

Majakan hallituksessa ovat edustettuina monipuolinen osaaminen, asiantuntijuus sekä vahva paikallisyhdistystoiminnan sektorirajat ylittävä näkökulma. Hallitukseen kuuluu puheen- ja varapuheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain toimikauden ollessa kahden vuoden mittainen.

Hallituksen jäsenet toimikautena 2016-2017

Meri-Lapin Mielenterveysseura ry, Kaisa Lauri, pj.

Tornion Kuulo ry, Erkki täikkö

Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry, Kaisa Similä

Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry, Marjatta Uusitalo

Kemin Seudun Kuulo ry, Jaakko Alamommo

Keminseudun Reuma ry, Kalevi Lampinen

Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry, Anja Kerttula

Kemin Eläkkeensaajat ry, Mirja Viskari

Meri-Lapin alueen CP-yhdistys ry, Pirjo Ala

Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry, Tuula Huttunen Koivumaa, sihteeri

 

Yhdistyksen varsinaisena tilintarkastajana toimii Oy Audiator AB ja varatilintarkastajana
JHTT-tilintarkastaja Tuula Roininen Oy Audiator Ab:sta tilikaudella 2015.

Majakan hallituksen ja henkilöstön tukena toimii  johtotiimi, jossa on ollut edustettuna kattava asiantuntijajoukko
niin pienten kuin suurten yhdistystoimijoiden lisäksi sairaanhoitopiirin, työvoimahallinnon, oppilaitosten ja
julkisen sektorin edustajia.

Majakan johtotiimi 2016-2017

Meri-Lapin Mielenterveysseura Kaisa Lauri, vpj.
Outokaira Tuothaman ry Anne Anttila
Peräpohjolan Leader ry Laura Vilander
Toivola-Luotola Setlementti ry Johanna Axelsson
Suomen Mielenterveysseura ry Sinikka Kähkönen
Keminmaan Martat ry Anneli Paldanius
Länsi-Pohjan Omaishoitajat- ja läheiset ry Marjatta Uusitalo
Tornion Invalidit ry Raimo Toratti
Lapin Liikunta Jarmo Suomäki
Tornion Asuntopalvelusäätiö Marja-Riitta Tervahauta / Arja Prykäri
Tornion Sydänyhdistys ry Hilkka Keskimölö
Meri-Lapin kehittämiskeskus Markku Hukkanen, pj.
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tuula Sundman-Rautio
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto Sirpa Tuokko
Seudullinen palvelutiimi Seija Parviainen
Lapin Liitto Ritva Kauhanen
Lapin Aluehallintovirasto Tuula Kokkonen
POSKE Lapin toimintayksikkö Kaisa Kostamo-Pääkkö
Lapin ammattikorkeakoulu Martti Ainonen
Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Pentti Koskela
Kemin kaupunki Marja Kynsijärvi
Tornion kaupunki Marja Mathein
Simon kunta Soile Vakkala
Tervolan kunta Mikko Holappa
Keminmaan kunta Anu Johansson
Ylitornion kunta Ari Ala-Poikela